Już niedługo e-Myto jednakowe w całej Europie

Już niedługo, bo w październiku 2012 roku w Unii Europejskiej rozpocznie swoje działanie nowy system poboru opłat za przejazdy ciężarówek, czyli tak zwane e-myto. Cały system, jego działanie będzie polegało na tym, że dana firma transportowa będzie podpisywała umowy z daną firmą w dowolnym kraju Unii Europejskiej i za pośrednictwem tej właśnie firmy będzie uiszczała opłaty za poruszanie się swoimi samochodowymi po drogach krajów unijnych. unijnych praktyce takie rozwiązanie będzie polegało na tym, że w danym pojeździe będzie zainstalowane tylko jedno urządzenie, które będzie znakomicie współpracowało z bramkami pomiarowymi w wielu krajach, zrzeszonych w Unii. Takie rozwiązanie będzie wspaniałym ułatwieniem nie tylko dla przedsiębiorców – właścicieli firm transportowych, ale tez i dla kierowców tych pojazdów. Niestety w naszym kraju system nie ma na razie szans na skuteczne funkcjonowanie, bowiem jak dotychczas poszczególne podmioty, zarządzające drogami i autostradami nie osiągnęły w tej sprawie porozumienia i funkcjonuje obok siebie kilka różnych systemów. Przedstawiciele rządu polskiego, widząc niedogodność w takim odstępstwie naszego kraju od ogólnoeuropejskiego systemu e-myta, zapowiedzieli, że do połowy roku 2013 wprowadzą odpowiednie regulacje, umożliwiające dostosowanie naszych systemów do europejskiego. Jednak specjaliści z branży transportowej uważają, że jest to za mało czasu na podjecie skutecznych działań w tej sprawie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.