Czy posiadanie opon zimowych będzie obowiązkowe

Nikogo nie trzeba przekonywać, że w naszym klimacie poruszanie się pojazdem w okresie zimowym jest bezpieczniejsze, gdy auto wyposażone jest w opony zimowe. Być może już niedługo takie rozwiązanie będzie wymuszone przepisami prawa, gdyż obecnie projekt takiej regulacji prawnej opracowywany jest w parlamentarnym Zespole do Spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Samo założenie jest bardzo słuszne, jak podkreślają znawcy tematu, jednak niektóre szczegóły proponowanej ustawy budzą pewne kontrowersje. Najwięcej wątpliwości budzi propozycja, aby okres obowiązywania zimówek był liczony od dnia 1 listopada do 31 marca. W naszym klimacie zimy przychodzą różnie i zdarza się, że nawet w grudniu jeszcze nie ma śniegu, obowiązkowe jeżdżenie w tym czasie na oponach zimowych niszczy je dodatkowo, a może nawet wpłynąć na zmniejszenie bezpieczeństwa jazdy podczas mocnych opadów deszczu, gdyż opony zimowe nie są w stanie tak skutecznie odprowadzać wody. Specjaliści z branży motoryzacyjnej twierdza, że obecnie i tak 95 procent wszystkich kierowców zmienia opony na zimowe, jednak robią to w okresie, kiedy uznają za stosowne, a więc wtedy, gdy faktyczne warunki atmosferyczne dyktują podjecie takiej właśnie decyzji. Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami prawnymi sankcja za nie zastosowanie się do nowego przepisy wynosiłaby aż 500 złotych, złotych postaci mandatu karnego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.