CNG jako paliwo

Czym w istocie jest CNG? Otóż pod pojęciem tym ukrywa się angielskie określenie ”Compressed Natural Gas”, czyli ni mniej ni więcej, lecz gaz ziemny zmagazynowany w postaci sprężonej o ciśnieniu około 20-25 MPa. Skondensowany tak gaz służy również od jakiegoś czasu do napędu pojazdów silnikowych i to zarówno z zapłonem iskrowym, jak i z samoczynnym. Obecnie w Polsce na drogach jeździ około dwóch i pół tysiąca samochodów z takim napędem, które mogą „zatankować” w jednej z dwudziestu pięciu stacji. Zastosowanie CNG jako paliwa ma liczne zalety, najistotniejsza jest jednak niska emisja zanieczyszczeń. Pozostałe argumenty przemawiające za tym rozwiązaniem to: cichsza praca silnika niż na benzynie, bezpieczeństwo (wysoka temperatura samozapłonu), najwyższa liczba oktanowa („kaloryczność”) wśród paliw silnikowych (około 115), znaczna oszczędność na kosztach paliwa. Są jednak i wady tego paliwa: koszty instalacji butli wysokociśnieniowych, konieczność sprężenia gazu, znacznie mniej stacji oferuje CNG niż na przykład LPG, dużą objętość paliwa (przeciętnie 2-3 krotnie większa). Z tych też powodów na chwilę obecną, pomimo licznych zalet tego rozwiązania, nie jest ono zbyt popularne w naszym kraju i zapewne nie zmieni się ta sytuacja w ciągu kilku najbliższych lat. W innych krajach, na przykład w Stanach Zjednoczonych, konieczne były różnego rodzaju ulgi dla popularyzowania tego rodzaju paliwa.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.